Aday Öğrenci

Merkezi seçme ve yerleştirme sınavı neticesinde bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz, Bologna Süreci’ne uygun 240 AKTS’lik ders aldıklarında mezuniyet hakkını elde ederler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilere “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrencilere “Maden Yüksek Mühendisi” unvanı, doktora programını tamamlayan öğrencilere “Doktor” unvanı verilmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programına ALES, yabancı dil sınavı ve mülakat sınavına göre öğrenci kabul edilmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları (Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, ETİ Bor vb.) ile mermer işletmeleri, çimento tesisleri, seramik tesisleri, metalürji tesisleri ve özel madencilik kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

Yabancı Dil Hazırlık

İsteğe bağlı yabancı dil eğitimi alınabilmektedir. Bölüm için zorunlu değildir. Direk 1. sınıftan eğitime başlanılabilmektedir. 

Stajlar

Maden Mühendisliği Bölümü stajları; Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili bir Maden İşletmesinde, cevher tesislerinde veya laboratuarlarında yapılabilir. Maden Mühendisliği Bölümü öğrencisi lisans öğrenimi boyunca, 1. sınıf sonunda (en fazla 15 işgünü), 2., 3. ve 4. sonunda da staj yapabilirler. 1. ve 2. sınıfta yapılamayan stajlar 3. ve/veya 4. sınıfta veya ders alma zorunluluğu olmadığı eğitim dönemlerinde 3. maddede belirtilen koşullarda farklı madencilik faaliyet alanlarında yapılabilir.

      Staj süresi, Yeraltı işletmesi, Açık İşletme ve Cevher Hazırlama dallarında zorunlu olmak üzere, her birim için en az 15 iş günü olmak şartıyla (diğer 15 işgünlük staj ise 1. sınıfın sonunda farklı bir alanda ya da diğer zorunlu stajlara ilave olarak) toplam 60 işgünüdür. Staj yerleri için, staj komisyonun uygun gördüğü şartlardaki tüm maden işletmelerinde staj yapılabilmektedir.

-İş Güvenliği Kanunlarına göre staj veya çalışma döneminde baret, çizme, gözlük vb. ekipmanlar kullanılması gerekmektedir. 

Eğitim ve öğretim giderleri

Öğrencilerimiz normal öğretim grubunda iseler 4 yıla kadar kayıt ücreti istenilmemektedir. 4 yıldan sonra ücret alınmaktadır. İkinci öğretim iseler o grubu göre belirlenen ücretler alınmaktadır. Bölümümüzde ikinci öğretim bulunmamaktadır. Derslerde gereken eğitim giderleri derslerin gereksinimlerine göre farklılık göstermektedir.  

Üniversite ve Mühendislik Fakültesi Tanıtımı

Üniversite için tıklayınız.

Mühendislik Fakültesi için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Koşulları

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilmesi için ailenin aylık geliri, aile birlikteliği (boşanmış, biri vefat etmiş, vb.), aileye ait araç bilgileri, aileye ait taşınmaz bilgileri, ailenin barınma durumları, kardeş sayısı, öğrencinin aylık geliri, engel durumu, vb. durumları göz önünde bulundurularak seçimler yapılmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2021, Pazartesi