Bölüm Tarihçesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü; mesleki ve akademik faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine ve yetişmiş insan potansiyeline katkı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde araştırma-geliştirmeye önem veren, uluslararası çalışmalardan haberdar dinamik öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Bölüm öğrencileri kömür, metalik madenler ve çeşitli endüstriyel hammaddelerin bulunması, işletilmesi, hazırlanması ve zenginleştirilmesi konularında yetiştirilmekte, aynı zamanda sosyal ve teknik seçmeli dersler ile de çağın gereklerine uygun olarak eğitim görmektedirler. Bölümümüzde “Maden İşletme”, “Cevher Hazırlama”, "Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi" ve "Kömür Hazırlama Teknolojileri" olmak üzere dört anabilim dalı mevcut olup, eğitim-öğretim faaliyetleri ikili öğretim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde, öğrencilerimize 8 dönem boyunca yer altı ve yerüstü kaynaklarını azami ölçüde değerlendirebilme yeteneği kazandırmak amacıyla verilen mesleki ve teknik derslerin yanı sıra; çağın şartlarına hazırlanmalarını sağlamak için de bilgisayar ve programlama, genel ve teknik İngilizce dersleri ile sosyal seçmeli dersler verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerimize meslekle ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda 60 gün zorunlu staj yaptırılarak teorik bilgilerin yanında pratik bilgileri de almaları sağlanmaktadır. Bölümümüz bünyesinde bulunan Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Laboratuarları, Mühendislik Fakültesinde bulunan Bilgisayar Laboratuarı ve Kütüphane bölümümüz öğrencilerinin erişebilecekleri olanaklar arasında olup, bu imkanlar çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmeye devam edilmektedir.

Bölümümüzün bulunduğu Kütahya ili madencilik kenti olması ve çok sayıda maden zenginleştirme ve işletme tesisini barındırması sebebiyle, öğrencilerimiz için büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Mühendislik Fakültesi Sanal Turu için Tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, Cumartesi