Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün vizyonu; üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerlerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir maden mühendisliği bölümü olmaktır.


Misyonumuz 

1. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünün geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmek,

 

2. Üniversite-endüstri işbirliğine önem veren, endüstrinin gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan takımlar oluşturarak araştırmalar yapmak,

 

3. Disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde, akademik çalışmalarını üst düzeyde yürütebilecek donanıma sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde maden mühendisliği projelerinin öneri, yürütme ve sunumu aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı mühendislik etiğine sahip öğretim elemanları yetiştirmek.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, Salı