Proje Danışmanlık ve Destek Hizmetleri

DPÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE
YAPILABİLECEK PROJELER

1.Maden arama faaliyet raporu hazırlanması

2.Maden işletme ön projesi hazırlanması

3.Maden işletme projesi hazırlanması ve değerlendirilmesi

4.Karot örneklerinin jeoteknik incelenmesi

5.Tahkimat tasarımı (kuyu, galeri, ayak tahkimatı)

6.Patlayıcı madde kullanımından kaynaklanan hasarın (sarsıntı, toz, gürültü vb) ön kestirimi

7.Şev türü yapılarda duraylılık değerlendirmesi

8.Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan tasman, heyelan ve göçük gibi olayların değerlendirilmesi

9.Proje danışmanlık hizmetleri

10.ÇED yönetmeliği kapsamında ÇED raporu (Maden Mühendisliği Hizmeti) hazırlanması

11.Patlayıcı madde kullanım, ihtiyaç ve kapasite raporu

12.Delme – patlatma tasarımı

13.GPS ile koordinat belirleme

14.Kömür yanma karakterizasyonu

15.Cevher hazırlama tesisleri performans etütleri

16.Tesis atıklarının değerlendirilmesi

17.Cevher hazırlama ve zenginleştirme projeleri hazırlama ve değerlendirme

18.Kömür hazırlama ve zenginleştirme projeleri hazırlama ve değerlendirme

19.Flotasyon projeleri ve değerlendirilmesi

20.Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri tasarımı ve kurulumu

21.Flotasyon tesisleri tasarımı ve kurulumu

22.Tesis atıklarının değerlendirilmesi

23.Cevher ve kömür stoklama teknikleri ve stok tasarımı

24.Katı-sıvı ayrımı, tkiner tasarımı ve projelendirilmesi

25.Atık barajı projeleri

26.Madencilik atıklarının kontrolü, çevreye etkileri

27.Asit Maden Drenajı Çalışmaları

(Hazırlanacak proje hizmeti ücretleri protokolle belirlenir.)

Laboratuvar Deney Fiyat Listesi

Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, Perşembe