Bölüm Farabi Koordinatörlüğü

              Ünvan,  Adı Soyadı                              Görevi   Telefon No                     e-posta
 Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR Bölüm Farabi Koordinatörü 4179  ugur.demir@dpu.edu.tr
Arş.Gör. Sevgi KARACA Bölüm Farabi Koordinatör Yardımcısı  4155 sevgi.karaca@dpu.edu.tr

Üniversite Farabi Koordinasyon Ofisi

Duyurular

 
---

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, Cuma